top of page

Veda 

Frekvenčné zariadenia boli vyvinuté v priebehu desaťročí pomocou výskumu praktikov a vedcov. Bezpečnosť tejto metódy bola preukázaná mnohými štúdiami a desaťročiami skúseností, ktoré potvrdili tisíce aplikácií od našich vlastných lekárov. 

Screen Shot 2023-05-16 at 18.38.40.png

Bunky sú najmenšie biologické časťi nášho tela. Zabezpečujú prijímanie živín a taktiež sú zodpovedné za čistiace procesy v tele. 

Počas oslabenia tela, zápalov a chorôb však tieto procesy neprebiehajú v plnom rozsahu.

Použitím správneho napätia technológiou Mikroprúdu dokážeme tieto bunky stimulovať a zvýšiť tak energiu v bunke až o 500%, prenos aminokyselín až o 40% a taktiež zvýšenie syntézy bielkovín až o 70%.

Ako funguje frekvenčné liečenie? Naše telo a rovnako aj každý orgán má optimálne frekvenčné naladenie v hz. Frekvencie zdravého a nezdravého stavu každého orgánu sa líšia. Vysielaním optimálnych frekvencií naspäť do tela pomocou zariadenia Healy vieme opäť túto časť nášho tela vyladiť do zdravého stavu. 

Zdravé bunky - Zdravé telo

Bunka je najmenší stavebný prvok v každom orgáne vášho tela. V tele ich máte asi 70 biliónov! Počet buniek vo vašom tele je 4000-krát väčší ako svetová populácia!
Bunky sú samozrejme špecializované podľa svojho účelu, ale základný „blueprint“ bunky je vždy rovnaký.

DNA ako blueprint

Každá bunka vo vašom tele má rovnaký blueprint, ktorý je uložený v DNA.
Každá bunka má dátovú pamäť približne 2 gigabajty.
Z nich asi len 3 percentá slúžia na uchovávanie genetickej informácie; účel zostávajúceho úložného priestoru v bunke je do značnej miery nevysvetlený.

Bunkové jadro

Štruktúra a vnútorné fungovanie každej z vašich buniek je do značnej miery rovnaké.
Bunkové jadro ako šéf, mitochondrie ako elektrárne, ATP ako zásobník energie, endoplazmatické retikulum ako črevo, Golgiho aparát ako producent enzýmu a bunková membrána ako vonkajší obal, ktorý drží všetko pohromade.
Každá z vašich buniek má svoj vlastný metabolizmus: voda, živiny a kyslík musia vstúpiť a metabolické produkty sa musia vypustiť.

cells3.png

Metabolizmus buniek

Pre bunky je metabolický "presun" riešený otvormi v ich povrchu, takzvanou bunkovou membránou.
Tieto „ventily“ v bunkovej membráne sa podľa potreby otvárajú a zatvárajú. Tento mechanizmus je založený na napäťovom potenciáli, t.j. rozdiele napätia medzi vnútrom bunky a medzibunkovým priestorom. Správne alebo nesprávne množstvo takéhoto potenciálu je zodpovedné za bunkový metabolizmus.

cells4.png
Screen Shot 2023-05-16 at 18.46.16.png
bottom of page